ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

innovatechlift logo

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ: 02
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 01/12/2017

Η εταιρεία INNOVATECH LIFT εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 αναφορικά με την

Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση & αναβάθμιση ανελκυστήρων

Όραμα της INNOVATECH LIFT είναι:

  • Η πλήρης συμμόρφωση της με τη νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις για τη λειτουργίας της.
  • Η πλήρης ικανοποίηση των πελατών της.
  • Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών της.
  • Η κατανόηση των αναγκών όλων των ενδιαφερομένων μερών της.

Ως εκ τούτου η INNOVATECH LIFT έχει θέσει, παρακολουθεί και ανασκοπεί αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα ετησίως μέσω της Ανασκόπησης από τη Διοίκηση.

Η Διοίκηση της INNOVATECH LIFT δεσμεύεται:

  • Για τη διαρκή εφαρμογή της νομοθεσίας και των λοιπών υποχρεώσεων συμμόρφωσης που αφορούν στη λειτουργία της, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
  • Για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης μέσω της διάθεσης των αναγκαίων πόρων, της ετήσιας ανασκόπησης από τη Διοίκηση και την ικανοποίηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων.

Η Πολιτική Ποιότητας της INNOVATECH LIFT

  • Ανασκοπείται περιοδικά – ετησίως στην Ανασκόπηση από τη Διοίκηση – έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι παραμένει σχετική και κατάλληλη για την εταιρεία.
  • Γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζομένους της εταιρείας, η οποία βεβαιώνεται ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι κατανοητή και εφαρμόζεται.
  • Είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Διοίκηση της INNOVATECH LIFT

Με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε την χρήση cookies
espa_banner