Ανακαίνιση και πιστοποίηση ανελκυστήρα για ασφάλεια και οικονομία

Ανακαίνιση και πιστοποίηση ανελκυστήρα για ασφάλεια και οικονομία

Ανακαίνιση και πιστοποίηση ανελκυστήρα για ασφάλεια και οικονομία

Πόσες φορές σας έτυχε να προχωρήσετε προς το ασανσέρ, να αντικρίσετε τον παλιό και σκοτεινό θάλαμο του ανελκυστήρα και τελικά, παρ’ ότι κουρασμένοι και φορτωμένοι με ψώνια, να εγκαταλείψετε την αρχική ιδέα και να προτιμήσετε τις σκάλες; Η αλήθεια είναι ότι έχει συμβεί σε όλους μας κάτι αντίστοιχο και αυτό γιατί οι ανελκυστήρες στις περισσότερες πολυκατοικίες είναι παλιοί και κακοσυντηρημένοι, ενώ επίσης ευθύνονται για πολλά ατυχήματα. Η απόφαση για ανακαίνιση δεν είναι απαγορευτική όπως πιθανόν νομίζετε.

Η Ελλάδα κατέχει αναλογικά του πληθυσμού της την πρώτη θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τους υπό λειτουργία ανελκυστήρες. Το επίπεδο της ασφάλειας των περίπου 450.000 ανελκυστήρων που λειτουργούν σήμερα στη χώρα μας ποικίλλει και εξαρτάται κυρίως από την εποχή της εγκατάστασης του κάθε ανελκυστήρα. Περίπου οι μισοί εξ αυτών είναι εγκατεστημένοι πριν από τουλάχιστον 20-25 χρόνια. Επομένως, είναι λογικό να μην υπάρχει το επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας. Αν εξαιρεθούν οι ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν μετά το 1999, οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις της κοινής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, εκτιμάται ότι οι υπόλοιποι χρήζουν απαραιτήτως κάποιων βελτιώσεων.

Αναβάθμιση ανελκυστήρα

Η αναβάθμιση που ορίζει ο νόμος για τους ανελκυστήρες περιλαμβάνει διάφορα σημεία που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως κλείθρα με προμανδάλωση, περιοριστήρα ταχύτητας, επικαθίσεις απορρόφησης πρόσκρουσης, φωτισμό ασφαλείας εντός θαλάμων κ.ά. Στην αγορά θα συναντήσετε μεγάλη ποικιλία όσον αφορά υλικά και μηχανισμούς είτε προχωρήσετε σε μερική είτε σε ολική ανακαίνιση.

Στην περίπτωση που επιλέξετε την ολική αντικατάσταση του ανελκυστήρα σας, τα οφέλη που θα εξασφαλίσετε είναι πολλά. Η απόλυτη συμβατότητα των υποσυστημάτων και η άριστη λειτουργία του ανελκυστήρα, η μειωμένη φθορά των καινούργιων εξαρτημάτων, εφόσον δεν υπάρχει συνεργασία με προηγούμενης γενιάς τεχνολογίας εξαρτήματα, είναι από τα πλέον εμφανή. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι συντήρηση στον ανελκυστήρα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Να είστε σίγουροι ότι μια μελετημένη επιλογή θα βελτιώσει την εικόνα και την αξία του ακινήτου σας. Ο ανελκυστήρας θα είναι πληρέστερος και πιο ελκυστικός στους ενοίκους αν πρόκειται για κατοικία ή στους εργαζoμένους/ πελάτες αν πρόκειται για επαγγελματικό ακίνητο (ξενοδοχείο, δημόσια υπηρεσία, εταιρεία). Το γεγονός ότι ο ανελκυστήρας σας θα μπορεί να ικανοποιήσει τις βασικές απαιτήσεις ταχύτητας, αξιοπιστίας, αντοχής και οικονομίας χρήσης θα αποτελέσει ένα πλεονέκτημα περισσότερο.

Η τάση που κυκλοφορεί αυτή την εποχή είναι τα οικολογικά ασανσέρ. Τα οικολογικά ασανσέρ που προσφέρουν χαμηλή κατανάλωση και οικονομία. Επίσης, διαθέτουν μεγάλη ποικιλία στα υλικά και στη διακόσμησηπου φυσικά σχετίζονται και με το αντίτιμο που θέλετε να καταβάλετε.

Η εγκατάσταση

Η εγκατάσταση του ανελκυστήρα θα πρέπει να γίνεται με κύριο κριτήριο τη μελλοντική χρήση του κτιρίου. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε θα πρέπει να επιλεγεί ανελκυστήρας με δυνατότητα διακίνησης μεσαία – μεγάλη. Είναι απαραίτητο λοιπόν κατά την επιλογή ανελκυστήρα να λαμβάνονται υπόψη:

  • Το μέγεθος και η χωρητικότητα του κτιρίου.
  • Η θέση του από άποψη κίνησης και εμπορικότητας.
  • Τα χαρακτηριστικά που στο μέλλον θα μπορούσαν να καθορίσουν τη χρήση του (αν δεν είναι εξαρχής γνωστά).

Επιλογές για μοντέρνα αλλά και ασφαλή καμπίνα ανελκυστήρα θα βρείτε πολλές στην αγορά. Είναι φρόνιμο στον θάλαμο να υπάρχει φωτισμός ασφαλείας για περιπτώσεις διακοπής ρεύματος. Επίσης πρέπει να υπάρχει σύστημα συναγερμού. Τέλος, στον θάλαμο  πρέπει να υπάρχει τηλεφωνική συσκευή σε ειδική θήκη με δυνατότητα να επικοινωνεί μόνο με την Πυροσβεστική, για να μπορούν οι επιβάτες να ζητήσουν βοήθεια σε περίπτωση εγκλωβισμού τους. Ο ανελκυστήρας πρέπει να διαθέτει απαραιτήτως συσκευή αρπάγης και περιοριστή ταχύτητας. Έτσι, θα αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη πτώση του θαλάμου σε περίπτωση κακής λειτουργίας.

Για να εξαλειφθεί ο κίνδυνος τραυματισμού των επιβατών, λόγω επαφής τους με τα τοιχώματα του φρεατίου, ο ανελκυστήρας πρέπει να διαθέτει πόρτα τύπου «bus (λεωφορείου)». Το φρεάτιο να είναι πλήρως κλειστό ή να προστατεύεται από κατάλληλο πλέγμα. Οι πόρτες κάθε ορόφου πρέπει να ασφαλίζουν με κατάλληλες και πιστοποιημένες κλειδαριές. Συνεπώς, όταν ο θάλαμος του ανελκυστήρα απουσιάζει δεν θα κινδυνεύουν οι επιβάτες να πέσουν στο κενό. Τέλος, τα σύγχρονα ασανσέρ διαθέτουν ηχητικό και οπτικό σήμα με ταυτόχρονη ακινητοποίηση του θαλάμου σε περίπτωση που το συνολικό βάρος των επιβατών υπερβαίνει το προκαθορισμένο βάρος ανύψωσης για το οποίο έχει πιστοποιηθεί ο ανελκυστήρας.

Απαραίτητη η συντήρηση

Για τη διατήρηση του ανελκυστήρα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση πρέπει να γίνονται μια σειρά τακτικοί έλεγχοι. Στη χώρα μας είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να πραγματοποιείται συντήρηση τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Σε εγκαταστάσεις όπου γίνεται συχνή χρήση του ανελκυστήρα απαιτείται συντήρηση δύο φορές τον μήνα. Η συντήρηση χωρίζεται στην προληπτική και στην επανορθωτική. Στην προληπτική συντήρηση  γίνονται οι προβλεπόμενες από τους ισχύοντες κανονισμούς και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή εργασίες. Η επανορθωτική συντήρηση, ουσιαστικά περιλαμβάνει επισκευές, ανάλογα με τις ανάγκες ή τη φθορά που θα παρουσιάσει ο ανελκυστήρας.

Εννοείται ότι όλες τις εργασίες αναβάθμισης ή συντήρησης πρέπει να τις αναλαμβάνει νόμιμο συνεργείο. Ιδιαίτερη προσοχή να δώσετε στα προϊόντα και στα εξαρτήματα που θα τοποθετηθούν στον ανελκυστήρα σας.

Με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε την χρήση cookies